• Huỳnh Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987645887; 02573506768
  • Email:
   hmui.thpt.nbngoc@phuyen.edu.vn>
 • Phạm Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sinh học
  • Điện thoại:
   0985414510
 • Nguyễn Minh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0947570732
  • Email:
   nmthanh.thpt.nbngoc@phuyen.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website